ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 800
  • Tōkaidō

ราคาถูกที่สุด

  • 30นาที
  • 800
  • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ