โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 30นาที
  • 461
  • [JH] Yokohama Line - Route 065, Route 350

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 21000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม30นาที
  • 1600
  • Route 065 - Tokyu Den-en-toshi Exp, Tokyu Den-en-toshi Local, Tokyu Den-en-toshi Semi-Exp, Tokyu Oimachi Exp - 空港

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ