ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 45นาที
  • 519
  • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - Sagami

JN Family

JN Family

1ชม30นาที

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 25000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม
  • 1431
  • Yokohama -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ