โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 600
 • [JO] Yokosuka Line

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 380
 • Keikyu Main Local

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 25000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1890
 • -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ