โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 4148
  • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม15นาที
  • 1300
  • [JT] Tōkaidō Line

  • 45นาที
  • 4832
  • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ