โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 1455
  • Izuhakone Railway Daiyuzan line - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

  • 45นาที
  • 1255
  • Izuhakone Railway Daiyuzan line - T

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 21000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม
  • 1400

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ