โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4268
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2287
 • [JT] Tōkaidō Line -

เร็วที่สุด

 • 280
 • For Mishima Sta.

ราคาถูกที่สุด

 • 120

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 5700
 • - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม45นาที
 • 3380
 • - [JT] Tōkaidō Line -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ