โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 30นาที
 • 290
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 473
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - [B] Blue Line

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 280
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 17000

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 540
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ