โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 30นาที
 • 380
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Sotetsu Izumino Local, Sotetsu Izumino Rapid

 • 30นาที
 • 510
 • Sotetsu Izumino Local, Sotetsu Izumino Rapid - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp

 • 140
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 16000

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 570
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ