โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

ไม่มีรูปภาพ

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 19000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม30นาที
  • 1610
  • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ