ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 1162
 • Tōkaidō - [19396] JR Gotemba, [19441] JR Gotemba, [19465] JR Gotemba

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1132
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - [19396] JR Gotemba, [19441] JR Gotemba, [19465] JR Gotemba

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 34000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2123
 • [60616] Odakyu Odawara Line Local, [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp. -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ