ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 1ชม15นาที
  • 7050
  • [60559] Odakyu Odawara Line Local, [60572] Odakyu Odawara Line Local, [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61019] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp., [61960] Odakyu Odawara Line Exp., [62938] ODAKYU LTD. EXP. HOMEWAY 1, [63010] ODAKYU LTD. EXP. SAGAMI 61, [63011] ODAKYU LTD. EXP. HOMEWAY 3, [63018] ODAKYU LTD. EXP. HAKONE 3, [63025] ODAKYU LTD. EXP. HAKONE 53 - Hikari, Kodama - Hikari, Kodama, Nozomi - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71600] Airport-Kaitoku

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม45นาที
  • 2809
  • [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61673] Odakyu Odawara Line Exp., [61952] Odakyu Odawara Line Exp., [63029] ODAKYU LTD. EXP. HAKONE 4, [63078] ODAKYU LTD. EXP. SAGAMI 82 -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ