โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 15นาที
 • 395
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

 • 30นาที
 • 604
 • Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - [B] Blue Line

 • 15นาที
 • 370
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line

 • 15นาที
 • 422
 • [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line - [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1708
 • Hakone Tozan Railway -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1200

เร็วที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 3210
 • - [JT] Tōkaidō Line - [JO] Yokosuka Line - Enoshima Electric Railway

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 2316
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway - [JT] Tōkaidō Line - Enoshima Electric Railway

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1132
 • [JO] Yokosuka Line -

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 842
 • [JO] Yokosuka Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ