ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4146
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - [60137] Odakyu Odawara Line Local, [60446] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61906] Odakyu Odawara Line Exp.

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 769
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [60406] Odakyu Odawara Line Local, [60499] Odakyu Odawara Line Local, [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60899] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61019] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61597] Odakyu Odawara Line Exp., [61838] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp.

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4832
 • [60264] Odakyu Odawara Line Local, [60559] Odakyu Odawara Line Local, [60572] Odakyu Odawara Line Local, [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61019] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61841] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp., [61960] Odakyu Odawara Line Exp. - Hikari, Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 3041
 • [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61673] Odakyu Odawara Line Exp., [61952] Odakyu Odawara Line Exp. -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ