ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 5216
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - T

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2377
 • Tōkaidō - T

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 42000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม15นาที
 • 3186
 • Odawara - Tōkaidō -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ