โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 565
 • [B] Blue Line - 新23

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 565
 • [B] Blue Line - あ29

ชินชุจิ

30นาที

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 21000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1420
 • た31, 柿01 - 空港

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ