โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4088
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 769
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4919
 • Odakyu Odawara Local - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 1725
 • JR Ueno-Tokyo -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ