โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 550
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JT] Tōkaidō Line

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 550
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

คัน'เอ-จิ

30นาที

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 469
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 430
 • Route 002 - Airport-Kyuko, Keikyu Evening Wing, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 1ชม30นาที
 • 1268
 • [JO] Yokosuka Line - [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1408
 • Hakone Tozan Railway - K

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 1352
 • R, T - K

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 41000

ราคาถูกที่สุด

 • 3ชม30นาที
 • 4526
 • - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ