ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 756
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60516] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60549] Odakyu Odawara Line Local, [60589] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [61274] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP.

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 649
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP.

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 22000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1420
 • 柿23 - 空港

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ