การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 137

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ

ระยะเวลา: 12ชม45นาที

2 คืน 1 วัน - ทริปเที่ยวชมเอะโนะชิมะและยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 30

2 คืน 1 วัน - ทริปเที่ยวชมเอะโนะชิมะและยุงะวะระ

ระยะเวลา: 17ชม45นาที

หาดคุเงะนุมะและเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 11

หาดคุเงะนุมะและเอะโนะชิมะ

ระยะเวลา: 9ชม15นาที

ทัวร์ขึ้น-ลงรถไฟสายโอดะคิว เอะโนะชิมะ 1
พื้นที่โชะนัน 15

ทัวร์ขึ้น-ลงรถไฟสายโอดะคิว เอะโนะชิมะ 1

ระยะเวลา: 9ชม45นาที