การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ฮัปโปะ-โยะเกะ! เที่ยวชมศาลเจ้าสะมุคะวะ และเพลิดเพลินกับการเดินเล่น
พื้นที่โชะนัน

ฮัปโปะ-โยะเกะ! เที่ยวชมศาลเจ้าสะมุคะวะ และเพลิดเพลินกับการเดินเล่น

ระยะเวลา: 6ชม15นาที

ทัวร์ศาลเจ้าและวัดวาอารามของสะมุกะวะ และประสบการณ์คัดลอกพระไตรปิฎก(สะมุคะวะ)
พื้นที่โชะนัน

ทัวร์ศาลเจ้าและวัดวาอารามของสะมุกะวะ และประสบการณ์คัดลอกพระไตรปิฎก(สะมุคะวะ)

ระยะเวลา: 4ชม15นาที

เทศกาลดอกลิลลี่แมงมุมสีแดงที่แม่น้ำโคะอิเดะ และศาลเจ้าสะมุคะวะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลดอกลิลลี่แมงมุมสีแดงที่แม่น้ำโคะอิเดะ และศาลเจ้าสะมุคะวะ

ระยะเวลา: 3ชม30นาที

ฟาร์มท่องเที่ยวหมู่บ้านบลูเบอรี่ มิยะฮะระ และศาลเจ้าสะมุกะวะ(สะมุคะวะ)
พื้นที่โชะนัน

ฟาร์มท่องเที่ยวหมู่บ้านบลูเบอรี่ มิยะฮะระ และศาลเจ้าสะมุกะวะ(สะมุคะวะ)

ระยะเวลา: 3ชม30นาที

รับความโชคดีที่จุดพลัง! เที่ยวชมพื้นที่แห่งโชคในสะมุคะวะ
พื้นที่โชะนัน

รับความโชคดีที่จุดพลัง! เที่ยวชมพื้นที่แห่งโชคในสะมุคะวะ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที