การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 8

ซากุระริมถนน "อิคิโมะโนะงะคะริ"(ต้นซากุระ)

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 12

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ "เทศกาลดอกซากุระมัตซึตดะ" (ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 24

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ "เทศกาลดอกซากุระมัตซึตดะ" (ต้นซากุระ)

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน 3

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

เทศกาลดอกซากุระมิอุระ ไคกัน(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 27

เทศกาลดอกซากุระมิอุระ ไคกัน(ต้นซากุระ)

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 2

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 15

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ(ต้นซากุระ)

เขตโทะดะ / โทะซะวะบะชิ สปอร์ต พลาซ่า (ถนนซากุระ)(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 7

เขตโทะดะ / โทะซะวะบะชิ สปอร์ต พลาซ่า (ถนนซากุระ)(ต้นซากุระ)

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

มิยะงิโนะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐอเมริกา ซะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง 3

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐอเมริกา ซะมะ(ต้นซากุระ)

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)

เทศกาลดอกซากุระซึตนะชิมะ(ต้นซากุระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

เทศกาลดอกซากุระซึตนะชิมะ(ต้นซากุระ)

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)