การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

การประดับไฟที่โมะโตะมะชิ (ประดับไฟ)

การประดับไฟที่โมะโตะมะชิ (ประดับไฟ)

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ(ประดับไฟ)

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ(ประดับไฟ)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)(ประดับไฟ)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)(ประดับไฟ)

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์(ประดับไฟ)

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์(ประดับไฟ)

เพรชพลอยแห่งโชะนัน(ประดับไฟ)

เพรชพลอยแห่งโชะนัน(ประดับไฟ)

เรือล่อง Factory Nightview Jungle Cruise (ประดับไฟ)

เรือล่อง Factory Nightview Jungle Cruise (ประดับไฟ)

ชินยุริงะโอะกะ อิลลูมิเนชั่น คิระระ @ อาร์ท ชินยุริ - การประดับไฟ

ชินยุริงะโอะกะ อิลลูมิเนชั่น คิระระ @ อาร์ท ชินยุริ - การประดับไฟ

งานประดับไฟสะกะมิโกะ (ประดับไฟ)

งานประดับไฟสะกะมิโกะ (ประดับไฟ)

การแสดงแสงสีที่ภูเขาโอยามะ (ประดับไฟ)

การแสดงแสงสีที่ภูเขาโอยามะ (ประดับไฟ)

เทศกาลประดับไฟที่สวนสนุกโยมิอุริแลนด์(ประดับไฟ)

เทศกาลประดับไฟที่สวนสนุกโยมิอุริแลนด์(ประดับไฟ)