การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

รูปปั้นกระต่ายแก้ว
พื้นที่โชะนัน 0

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ

เนินเร็นโจ-อิน
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เนินเร็นโจ-อิน

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ

โคะคิอัน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โคะคิอัน

อาคารไมเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

อาคารไมเด็น

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ
พื้นที่โชะนัน 1

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง 1

ซากปราสาทซึตคุย

ถนนดอกไฮเดรนเยียแม่น้ำโอะชิมิซุ สะไก
พื้นที่โชะนัน 4

ถนนดอกไฮเดรนเยียแม่น้ำโอะชิมิซุ สะไก

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ิจินมุ-จิ

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ
พื้นที่โชะนัน 4

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดเมียวโคะ-จิ

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ