การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ท่าเรืออิฐแดง
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

ท่าเรืออิฐแดง

พิพิธภัณฑ์ม้า
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

พิพิธภัณฑ์ม้า

บ้านนักการทูต
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

บ้านนักการทูต

เคโคะ ฮิโระบะ (อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

เคโคะ ฮิโระบะ (อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ)

อดีตที่อยู่อาศัยของฮิโระฟุมิ อิโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

อดีตที่อยู่อาศัยของฮิโระฟุมิ อิโตะ

ศาลเจ้าสุสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าสุสะกิ

ศาลเจ้าเซะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าเซะโตะ

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ

วัดโซะจิ-จิ ซานโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

วัดโซะจิ-จิ ซานโดะ

วัดโซะจิ-จิ ซานมอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

วัดโซะจิ-จิ ซานมอน

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 51

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ

วัดนอ็นโยะ-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 46

วัดนอ็นโยะ-อิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 22

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 24

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ