การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))
พื้นที่ทางตะวันตก 13

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)

เนินเร็นโจ-อิน
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เนินเร็นโจ-อิน

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์

วัดเอ็นปุคุจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / มิซุคะเกะ โฮะเท-ซัน)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดเอ็นปุคุจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / มิซุคะเกะ โฮะเท-ซัน)

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น