การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนคุซุริว โนะ โมริแห่งฮาโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สวนคุซุริว โนะ โมริแห่งฮาโกะเนะ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 24

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

ภูเขาคินโทะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก 11

ภูเขาคินโทะกิ

ซะคะนะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ซะคะนะสะ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 35

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)

ทะมุระ กินคัตซึตเท
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ทะมุระ กินคัตซึตเท

สถาบันวิจัยน้ำพุร้อนแห่งจังหวัดคานากาวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สถาบันวิจัยน้ำพุร้อนแห่งจังหวัดคานากาวะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

สวนส้ม (เก็บส้ม)
พื้นที่ทางตะวันตก 8

สวนส้ม (เก็บส้ม)

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

ท่าเรือประมงโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ท่าเรือประมงโอดะวะระ