การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สะพานชิโทะเสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สะพานชิโทะเสะ

สะพานเหล็กเดะยะมะและลำธารฮะยะคะวะในฤดูใบไม้ร่วง
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สะพานเหล็กเดะยะมะและลำธารฮะยะคะวะในฤดูใบไม้ร่วง

วัดโจะอุเอ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดโจะอุเอ-จิ

ศาลเจ้าโอะคุโบะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าโอะคุโบะ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

วัดเด็นโจะอุ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

วัดเด็นโจะอุ-จิ

ศาลเจ้าอิงะมิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าอิงะมิ

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดคิว-จิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน