การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

สวนมิกาสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

สวนมิกาสะ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

หาดซูชิ: "ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์" อนุสาวรีย์หิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

หาดซูชิ: "ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์" อนุสาวรีย์หิน

วัดมังพุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

วัดมังพุคุจิ

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโฮคะอิจิ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดจุฟุคุจิวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

วัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคโซคุจิ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะ

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)

ตลาดวากามัตซึ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ตลาดวากามัตซึ

เทศกาลดอกไม้ไฟชายฝั่งมิอุระ โนเรียว มัตสึริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

เทศกาลดอกไม้ไฟชายฝั่งมิอุระ โนเรียว มัตสึริ

ตลาดเช้าวันอาทิตย์ฮายามะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ตลาดเช้าวันอาทิตย์ฮายามะ

ตลาดกลางคืนมิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ตลาดกลางคืนมิอุระ