ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

คู่มือสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น

เรียนรู้วิธีการกินซูชิจากพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญ