Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดคานากาว่า

สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในจังหวัดคะนะงะวะ

สาระสำคัญของเซน, ประเพณีอันยาวนานของเครื่องแต่งกายญี่ปุ่น, ศิลปะการต่อสู้, อาหาร ... สัมผัสกับญี่ปุ่นอย่างแท้จริงในระหว่างที่คุณอยู่ในญี่ปุ่น

มากกว่า

ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

แม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับความคาดหวังว่าจะสามารถทำอะไรได้ถูกต้องทั้งหมด แต่ว่าการเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและการพยายามใช้กิริยามารยาทที่ถูกต้องจะช่วยทั้งในการสร้างความประทับใจแก่คนท้องถิ่นและในการหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและคำชี้แนะทั่วไปเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับกิริยามารยาทที่ถูกต้อง และการทำความเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมท้องถิ่นในญี่ปุ่น

มากกว่า

ฟีเจอร์

แหล่งรวบรวมสถานที่และสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวัดคานากาว่า

มากกว่า

อาหารจากคานากา

ฉันขอแนะนำอาหารกูร์เมต์ยอดนิยมในจังหวัดคะนะงะวะ คะนะงะวะตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเขตมหานคร นับตั้งแต่เริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศในปี

มากกว่า