ฮาโกเนะ: อัพเดตข้อมูลหุบเขาโอวาคุดานิ

21 May 2019

ระดับการเตือนการปะทุสำหรับฮาโกเนะ โอวาคุดานิ ล่าสุดไต่ระดับไปถึงขั้นที่ 2 แล้ว พื้นที่เฝ้าระวังอยู่บริเวณปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นจุดสัญญาณเตือนที่มีพื้นที่จำกัดมากในอาณาเขตของฮาโกเนะ ขณะนี้พื้นที่นี้ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตหวงห้ามแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ
ชมภาพสดจากโอวาคุดานิ

แชร์