เขตโทะดะ / โทะซะวะบะชิ สปอร์ต พลาซ่า (ถนนซากุระ)(ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ดอกซากุระริมแม่น้ำอันงดงาม ขอแนะนำให้เข้าชมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โทะดะ, อะซึตงิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)
พื้นที่ใจกลาง

เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)

ซากามิ ซาโตะ คากุระ คากิซาวะ ชาชุ
พื้นที่ใจกลาง

ซากามิ ซาโตะ คากุระ คากิซาวะ ชาชุ

ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งจังหวัดคานากาวะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งจังหวัดคานากาวะ

ฟาร์มอุซึอิ
พื้นที่ใจกลาง

ฟาร์มอุซึอิ