เขตโทะดะ / โทะซะวะบะชิ สปอร์ต พลาซ่า (ถนนซากุระ)(ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง30นาที

รายละเอียด

ดอกซากุระริมแม่น้ำอันงดงาม ขอแนะนำให้เข้าชมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โทะดะ, อะซึตงิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)

เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)

ฟาร์มอุซึอิ

ฟาร์มอุซึอิ

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

บ้านสตอเบอร์รี่

บ้านสตอเบอร์รี่