เดอะ เรลเวย์ มิวเซียม

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์รถไฟสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 20 ปีของ JR East เป็นที่เก็บรักษาทั้งองค์ประกอบทางกายภาพและมรดกทางรถไฟของญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในปี 2017 ได้มีการสร้างรถไฟจิ๋ว การขับขี่จำลอง และเครื่องมืออื่นๆ คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หล่านี้ ห้องคนขับรถไฟและตู้โดยสารเปิดให้เข้าชม คุณสามารถเพลิดเพลินกับรายการทั้งหมดพร้อมเสียงวูดของรถไฟ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-47 โอะนะริ-โชะ โอมิยะ-คุ ไซตะมะชิ ไซตะมะ

เวลาทำการ

10:00 -18:00 เข้ารอบสุดท้าย 17:30

วันหยุดทำการ

ทุกวันอังคาร วันสิ้นปีและปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 500 เยน เด็กอายุ 3 ปีและน้อยกว่า 200 เยน

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

เซ็นโชะ-อัน
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

เซ็นโชะ-อัน

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คัน'เอ-จิ