เทศกาลโชนัน เนะบุตะ

พื้นที่โชะนัน 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เนะบุตะเป็นเทศกาลฤดูร้อนที่ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ในปี 1980 มีการจดทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ ในเทศกาลเนะบุตะของโชะนัน จะมีการใช้รถในขบวนแห่รอบเมือง เช่นเดียวกับที่ใช้ในเทศกาลในอะโอะโมะริ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โชะนัน

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีมัตซึตอะอินิชิได-เม

เวลาทำการ

สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทุกปี

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทรัพยากรทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยนิฮอน
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทรัพยากรทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยนิฮอน

ศาลาพักอิมะดะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลาพักอิมะดะ

สวนสะไคงะวะ ยุซุยชิ
พื้นที่ใจกลาง

สวนสะไคงะวะ ยุซุยชิ

คาเฟ่ Tablebijou
พื้นที่โชะนัน

คาเฟ่ Tablebijou