โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดชินโจ-อิน

วัดชินโจ-อิน

ชินโจะ-อินเป็นวัดหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดยุเงียว-จิ และเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่ผู้ดูแลวัด ยุเงียว-จิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ มีความเชื่อกันว่า ชินโจะ-อินก่อตั้งในปี 1325 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่วัดยุเงียว-จิ ได้ก่อสร้างขึ้น รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

In order to prevent the spread of coronavirus (COVID-19), various facilities may change their operating days or hours. Check the official website for the latest information.
ระยะเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดชินโทะคุ-จิ

พื้นที่โชะนัน
วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

พื้นที่โชะนัน
ยุโคะ-โนะ-บง

ยุโคะ-โนะ-บง

พื้นที่โชะนัน
จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

พื้นที่โชะนัน