ข้อมูลทั่วไป

ชินโจะ-อินเป็นวัดหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดยุเงียว-จิ และเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่ผู้ดูแลวัด ยุเงียว-จิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ มีความเชื่อกันว่า ชินโจะ-อินก่อตั้งในปี 1325 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่วัดยุเงียว-จิ ได้ก่อสร้างขึ้น รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-8, นิชิโทะมิ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

ยุโคะ-โนะ-บง
พื้นที่โชะนัน

ยุโคะ-โนะ-บง

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน
พื้นที่โชะนัน

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน