SCMAGLEV และ สวนรถไฟ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เต็มไปด้วยความฝันและความทรงจำของแต่ละรุ่น พวกเขานำเสนอ "ความคืบหน้าของเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง" ตั้งแต่ โทะไคโดะ ชินกังเซ็น ไปจนถึงรถไฟท้องถิ่น และ รถไฟแม็กเลฟอันทันสมัย โมเดลรถไฟและเครื่องมือจำลองจะช่วยให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางรถไฟที่ให้ความสนุกสนานมากมาย

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-2-2 คินโจะ ฟุโตะ, มินะโตะ-คุ, นะโกะยะ-ชิ

เวลาทำการ

10:00 -17:30 เข้ารอบสุดท้าย 17:00

วันหยุดทำการ

ทุกวันอังคาร เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ ปิดวันรุ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็กอายุ 4 ปี และนักเรียนมัธยม 500 เยน เด็กอายุ 3- ขวบและน้อยกว่า 200 เยน

รูปถ่าย

มิโฮะ โนะ มัตซึตบะระ (ป่าสนมิโฮะ)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

มิโฮะ โนะ มัตซึตบะระ (ป่าสนมิโฮะ)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทะไคโดะ ฮิโระชิเงะ แห่งเมืองชิซุโอะกะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ฝั่งซ้ายของภูเขาฟูจิในฟูจิสะวะ

สถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์