โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะกะมิยะ

สะกะมิยะ

ขนมสะมุคะวะ ไซชุ (Samukawa saichu) ได้ทำขึ้นเป็นขนมบริจาคแด่ศาลเจ้าสะมุคะวะมาแต่โบราณ เป็นขนมที่ปรุงด้วยโอะงุระ โมจิ และงากวน และอบในพิมพ์รูปดอกเบญจมาศซึ่งเป็นตราประทับของศาลเจ้าสะมุคะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00 –18:30 น

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์
การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีสะมุคะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

พื้นที่โชะนัน
สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

พื้นที่โชะนัน
ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

พื้นที่โชะนัน
ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

พื้นที่โชะนัน