ข้อมูลทั่วไป

ขนมสะมุคะวะ ไซชุ (Samukawa saichu) ได้ทำขึ้นเป็นขนมบริจาคแด่ศาลเจ้าสะมุคะวะมาแต่โบราณ เป็นขนมที่ปรุงด้วยโอะงุระ โมจิ และงากวน และอบในพิมพ์รูปดอกเบญจมาศซึ่งเป็นตราประทับของศาลเจ้าสะมุคะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-1 อิชิโนะมิยะ, สะมุคะวะ-โชะ, โคะซะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีสะมุคะวะ

เวลาทำการ

9:00 –18:30 น

วันหยุดทำการ

วันจันทร์

รูปถ่าย

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ
พื้นที่โชะนัน

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ
พื้นที่โชะนัน

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)
พื้นที่โชะนัน

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)
พื้นที่โชะนัน

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)