ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะกะมิยะ

สะกะมิยะ

ขนมสะมุคะวะ ไซชุ (Samukawa saichu) ได้ทำขึ้นเป็นขนมบริจาคแด่ศาลเจ้าสะมุคะวะมาแต่โบราณ เป็นขนมที่ปรุงด้วยโอะงุระ โมจิ และงากวน และอบในพิมพ์รูปดอกเบญจมาศซึ่งเป็นตราประทับของศาลเจ้าสะมุคะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00 –18:30 น

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์
การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีสะมุคะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

30 ซามุคาวะ
สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

30 ซามุคาวะ
ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

90 ซามุคาวะ
ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

45 ซามุคาวะ