Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

ด้วยแนวคิดที่ว่า "ทำจากผู้คนกว่า 720,000 คน" และ "แสวงหาความสัมพันธ์ของผู้คน,สิ่งต่างๆ และธรรมชาติ" เราต้อนรับทุกคนด้วยความบันเทิง เช่นงานฝีมือของผู้คนในท้องถิ่น, ขบวนพาเหรด และการประกวดภาพถ่าย (จาก เว็บไซต์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองสะกะมิฮะระ)

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • 7:00~18:00

ระยะเวลา : 30นาที

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง สายเจอาร์ โยโกฮะมะ สถานีสะกะมิฮะระ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

สวนหมู่บ้านธรรมชาติสะกะมิกะวะ

พื้นที่ใจกลาง
เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

เมืองสะกะมิฮะระ โคมินคะ-เอ็น (ที่พักโบราณ)

พื้นที่ใจกลาง
ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

ทัศนียภาพชนบทของ คะมิโอโอะชิมะ นะคะสุ และฮะยะมะจิมะ

พื้นที่ใจกลาง
เซริว โนะ สะโตะ

เซริว โนะ สะโตะ

พื้นที่ใจกลาง

รูปถ่าย