ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างโดยมอนงะกุ (พระในพุทธศาสนา) เพื่ออธิษฐานให้ตระกูลเก็นจิ กลับมารุ่งเรือง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-1-13, นิชิ-อุระกะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046(841)0179

รูปถ่าย

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ