ท่าเรือนิปปอน-มะรุ โยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ45นาที

รายละเอียด

พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ นิปปอน-มะรุ ตั้งอยู่ในสวนอนุสรณ์นิปปอน-มะรุ ในย่านมินะโตะมิไร 21 ในปีพ. ศ. 2528 (Showa 60) อดีตอู่ต่อเรือได้แปรสภาพมาเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีแอ่งน้ำอยู่หลายแห่ง ท่าเรือที่สร้างด้วยหินซึ่งเป็นที่จอดเรือนิปปอน-มะรุนั้นเป็นท่าเรือแห่งแรกของเมืองโยโกฮะมะ และได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-1 มินะโตะมิไร, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

045-221-0280 

เวลาทำการ

10:00~17:00 (ประตูเปิดให้เข้าถึง 16:30)

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ (วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล กรุณาติดต่อเราก่อนเข้าชม)

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักเรียนมัธยม / มัธยมศึกษาตอนต้น / ชั้นประถมศึกษา 300 เยน

รูปถ่าย

สกายดั๊กค์ โยโกฮะมะ (รถสะเทินน้ำสะเทินบก 'Sky Bus')

สกายดั๊กค์ โยโกฮะมะ (รถสะเทินน้ำสะเทินบก 'Sky Bus')

โยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค โฮเติลชิกิ เท

โยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค โฮเติลชิกิ เท

โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค

โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค

SKYLOUNGE SIRIUS (โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค 70F)

SKYLOUNGE SIRIUS (โรงแรมโยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค 70F)