น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงที่สุดจากน้ำตกทั้งหกในพื้นที่นี้ และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ น้ำตกฟุโดะ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเทพเจ้าฟุโดะ-เมียว-โอะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ,จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์
พื้นที่โชะนัน

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)
พื้นที่โชะนัน

จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

สถานียามาเดระ
พื้นที่โชะนัน

สถานียามาเดระ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ
พื้นที่โชะนัน

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ