ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงที่สุดจากน้ำตกทั้งหกในพื้นที่นี้ และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ น้ำตกฟุโดะ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเทพเจ้าฟุโดะ-เมียว-โอะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

อิเซะฮะระ
จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

อิเซะฮะระ
สถานียามาเดระ

สถานียามาเดระ

อิเซะฮะระ
ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

อิเซะฮะระ