แถวดอกพิงค์มอส (แนวยาวของดอกพิงค์มอส)

พื้นที่ใจกลาง 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ที่นี่เป็นแนวดอกพิงค์มอสที่ออกดอกยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า 1,400 เมตร ตลอดริมแม่น้ำซากามิ ฤดูกาลในการมาชมที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน ช่วงที่มีการจัดเทศกาลชมดอกพิงค์มอส

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

สถานี JR โซบุได-ชิตะ บนสาย JR ซากามิ

รูปถ่าย

ว่าวยักษ์แห่งซามะ
พื้นที่ใจกลาง

ว่าวยักษ์แห่งซามะ

สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ (ว่าวยักษ์ของสะกะมิ) 

≪สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ เซ็นเตอร์ (Renge no sato Araiso)≫
พื้นที่ใจกลาง

สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ (ว่าวยักษ์ของสะกะมิ) ≪สะกะมิ โนะ โอะดะโกะ เซ็นเตอร์ (Renge no sato Araiso)≫

ทุ่งทานตะวันซะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ทุ่งทานตะวันซะมะ

ศาลเจ้าซามะ
พื้นที่ใจกลาง

ศาลเจ้าซามะ