มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

โงะโระ นิวโดะ มะสะมุเนะ ผู้ก่อตั้งประเพณีโซะชุ เป็นลูกชายของ ยุคิมิตซึต ซึ่งเป็นช่างทำดาบจากอะวะดะงุชิ, เกียวโต เขาทำดาบในรูปแบบมาตรฐานแบบดั้งเดิมของเวลานั้น และการปรับปรุงให้ดีขึ้น เขาได้เริ่มต้นทำดาบในสไตล์โซะชุของตัวเอง ฮิโระมะสะ ผู้เป็นลูกหลานห้าชั่วอายุคนหลังจากมะสะมุเนะ ได้ทำงานให้กับตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ หลังจากที่ได้รับมอบ "ซึตนะ" จากอุจิซึตนะรุ่นที่สอง เขาใช้ชื่อซึตนะฮิโระ หลังจากนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเป็นช่างทำดาบให้แก่ตระกูลโตะกุงะวะ งานศิลปะแบบดั้งเดิมนี้ได้ดำเนินต่อไปในสมัยโชวะ ใช้เทคนิคการทำดาบ ในการทำใบมีดสำหรับเครื่องใช้และเครื่องมือในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับการผลิตงานศิลปะ ตั้งแต่โบราณกาล ดาบและมีด ถูกกล่าวถึงในคำคมภาษาญี่ปุ่น ที่ว่า "ตัดทางไปข้างหน้า" แม้วันนี้พวกเขาเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ใช้เป็นของขวัญ หรือใช้เป็นของรำลึกในงานพิธีพิเศษต่างๆ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

13-29 โอะนะริ-มะชิ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

8:30~17:00

วันหยุดทำการ

วันอังคาร

รูปถ่าย

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เอาล์ ฟอเรส แห่งคามาคุระ

ถนนโคะมะชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ถนนโคะมะชิ

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)