วิวหนึ่งร้อยแห่งของฮิระซึตกะ ฟูจิมิ (ทัศนียภาพชนบท, ภูเขาฟูจิ)

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ที่คุณสามารถถ่ายภาพภูเขาฟูจิพร้อมกับภูมิประเทศชนบท ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น มีสถานที่อยู่ 7 แห่ง ที่คุณสามารถชมวิวสวยๆ ขอภูเขาฟูจิ จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "หนึ่งร้อยมุมมองของภูเขาฟูจิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

790 มันดะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละจุด

รูปถ่าย

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์
พื้นที่โชะนัน

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)
พื้นที่โชะนัน

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์
พื้นที่โชะนัน

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์