ข้อมูลทั่วไป

<ยุงะวะระ โนะ คะโอะริ โคโลญ> ราคา: 3,500 เยนต่อคน/ขวดสเปรย์ คุณสามารถกลับบ้านพร้อมน้ำหอมที่ไม่เหมือนใครที่คุณได้สร้างขึ้นเอง <ห้องน้ำหอม> ราคา: 2,800 เยนต่อคน/ขวดสเปรย์ คุณสามารถกลับบ้านพร้อมน้ำหอมที่ไม่เหมือนใครที่คุณได้สร้างสรรขึ้นเอง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

42-23 มอนงะวะ, ยุงะวะระ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโทะไคโดะ สถานียุงะวะระ

เวลาทำการ

11.00-13.30 น

วันหยุดทำการ

วันหยุดไม่สม่ำเสมอ

รูปถ่าย

สิระโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สิระโกะ

ลานหน้าสถานียุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

ลานหน้าสถานียุงะวะระ

อิพพุคุโดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อิพพุคุโดะ

โรงงานผลิตขนม TIVOLI
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงงานผลิตขนม TIVOLI