โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ห้องโถงนิทรรศการ WHARF

ห้องโถงนิทรรศการ WHARF

WHARF เป็นห้องโถงจัดแสดงนิทรรศการที่ถูกสร้างขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเอ็นทีที โดโคโม ที่คุณสามารถมาสัมผัสประสบการณ์โทรคมนาคมแห่งอนาคตและชีวิตอัจฉริยะได้ที่นี่ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของศูนย์วิจัยแห่งนี้ ที่ว่าชีวิตอัจฉริยะ ซึ่งทุกคนในโลกจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความจริง โดโคโม จึงได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยโถงนิทรรศการ WHARF แห่งนี้ จะแนะนำให้เห็นถึงโทรคมนาคมแห่งอนาคตและชีวิตอัจฉริยะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมในวันธรรมดา ตามเวลาต่อไปนี้ รอบที่ 1: 10:00 ~ 11:30 รอบที่ 2: 13:00 ~ 14:30 รอบที่ 3: 15:00 ~ 16:30

ระยะเวลา : 1ชม30นาที

การเข้าถึง

ขึ้นรถบัสหรือแทกซี่ จากสถานีวายอาร์พีโนบิ (รถไฟสายเคคิว)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

โยโกะสุกะ· มิอุระ
มันโชะจิ

มันโชะจิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ

สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
สวนคินุงะสะยะมะ

สวนคินุงะสะยะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ