ห้องโถงนิทรรศการ WHARF

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

WHARF เป็นห้องโถงจัดแสดงนิทรรศการที่ถูกสร้างขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเอ็นทีที โดโคโม ที่คุณสามารถมาสัมผัสประสบการณ์โทรคมนาคมแห่งอนาคตและชีวิตอัจฉริยะได้ที่นี่ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของศูนย์วิจัยแห่งนี้ ที่ว่าชีวิตอัจฉริยะ ซึ่งทุกคนในโลกจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความจริง โดโคโม จึงได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยโถงนิทรรศการ WHARF แห่งนี้ จะแนะนำให้เห็นถึงโทรคมนาคมแห่งอนาคตและชีวิตอัจฉริยะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-5 ฮิการิโนกะ, โยโกสุกะ, คานางาวะ (ในศูนย์วิจัยโยโกสุกะ)

การเข้าถึง

ขึ้นรถบัสหรือแทกซี่ จากสถานีวายอาร์พีโนบิ (รถไฟสายเคคิว)

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมในวันธรรมดา ตามเวลาต่อไปนี้ รอบที่ 1: 10:00 ~ 11:30 รอบที่ 2: 13:00 ~ 14:30 รอบที่ 3: 15:00 ~ 16:30
ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

มันโชะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มันโชะจิ

สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ

สวนคินุงะสะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนคินุงะสะยะมะ