ข้อมูลทั่วไป

คุ-โมะ ฮาโกเน่ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของสถานีโซอุนซัน ซึ่งคุณสามารถเดินชมวิวที่สวยงามบริเวณรอบๆได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิวถนนโกร่า และปากปล่องภูเขาไฟฮาโกเน่ นอกจากนี้คุณสามารถนั่งจิบเครื่องดื่มรสชาติดั้งเดิมพร้อมกับอ่านนิตยสารเล่มโปรดของคุณได้ที่ร้านค้าด้วย และสถานีโซอุนซันยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเน่ และกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเน่โทซัน ลองแวะมาพักสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ได้

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

สถานีโซอุนซัน, โกร่า, ฮาโกเน่, อาชิงาระชิโมะ-กัน, คานากาวะ

การเข้าถึง

ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีจากสถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ โดยรถไฟสายฮาโกเน่โทซัน แวะเปลี่ยนที่สถานีโกร่า เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฮาโกเน่โทซัน (ไปยังโซอุนซัน) โดยจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

รูปถ่าย

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ

ระเบียงชมวิวโซซาน
พื้นที่ทางตะวันตก

ระเบียงชมวิวโซซาน

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ