รายละเอียด

ปลาอะยุใช้เป็นสัญลักษณ์ของอะซึตงิ (Atsugi) มาตั้งแต่สมัยโบราณ คุณสามารถลิ้มลองกับอาหารจานปลาอะยุ ได้ที่ร้านอาหารแห่งนี้ อาทิเช่น ฟุคุสุเกะ, อะซึตงิทะชิบะนะ และ นะคัตซึตงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โดยรอบสถานีฮอน-อะซึตงิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว โอดะวะระ สถานีฮอน-อะซึตงิ

รูปถ่าย

ฮอน-อะซึตงิ มายโรด

ฮอน-อะซึตงิ มายโรด

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

ธันเดอร์ สเนค อะซึตงิ

ธันเดอร์ สเนค อะซึตงิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเด็ก อะซึตงิ-ชิ สถาบันเทคโนโลยีคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเด็ก อะซึตงิ-ชิ สถาบันเทคโนโลยีคะนะงะวะ