สะพานอะอิคะวะโอะ

พื้นที่ใจกลาง 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

อะอิคะวะ โอ-ฮะชิ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอะอิคะวะ ปลายน้ำจากเขื่อนมิยะงะเสะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮันบะระ, อะอิคะวะ, เขตอะอิโกะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ สถานีมินะมิ-ฮะชิโมะโตะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนอะอิคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนอะอิคะวะ

สร้างประสบการณ์การทำงานฝีมือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านงานฝีมือ
พื้นที่ใจกลาง

สร้างประสบการณ์การทำงานฝีมือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านงานฝีมือ

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ
พื้นที่ใจกลาง

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ

ชมวิวเขื่อนมิยากาเสะยามค่ำคืน (เปิดให้ชมประตูระบายน้ำ)
พื้นที่ใจกลาง

ชมวิวเขื่อนมิยากาเสะยามค่ำคืน (เปิดให้ชมประตูระบายน้ำ)