โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
Sagamihara

โออิ

เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมภูเขาทันซาวะทางทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาวะ เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง เพราะผักและผลไม้ที่ของที่นี่มีขนาดใหญ่ไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะน้ำเต้า (เฮียวตัน) ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลโออิ โยซาโกอิ เคียวตันขึ้นด้วย และที่นี่ยังมีตลาดชิกิ โนะ ซาโตะชื่อดัง จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นเองในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไปจนถึงหัวไชเท้ายักษ์

ด้วยภูมิประเทศของเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาทันซาวะ ซึ่งมีน้ำที่มีคุณภาพดีในการผลิตสาเก ที่นี่จึงมีโรงกลั่นสาเกอิโนะอุเอะชื่อดัง ที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1789 และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมการผลิตสาเกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เมืองโออิจึงเป็นเมืองที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมทางการเกษตรด้วย

ทริปในโออิ

ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางสีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางสีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ครึ่งวัน, พื้นที่ทางตะวันตก
ทัวร์โรงเบียร์และช้อปปิ้งริมถนนตลอดเส้นทางสาย JR โกเท็มบะ

ทัวร์โรงเบียร์และช้อปปิ้งริมถนนตลอดเส้นทางสาย JR โกเท็มบะ

เต็มวัน, พื้นที่ทางตะวันตก
วันสบายๆ ท่ามกลางดอกไม้และป่าไผ่ในโอดาวาระ

วันสบายๆ ท่ามกลางดอกไม้และป่าไผ่ในโอดาวาระ

ครึ่งวัน, พื้นที่ทางตะวันตก

กิจกรรมที่ทำได้ในโออิ

เฮียวทัน อิเกะ

เฮียวทัน อิเกะ

พื้นที่ทางตะวันตก
อิชิอิ โจะโซะ

อิชิอิ โจะโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก
โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

พื้นที่ทางตะวันตก
โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

พื้นที่ทางตะวันตก