โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

โออิ

เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมภูเขาทันซาวะทางทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาวะ เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง เพราะผักและผลไม้ที่ของที่นี่มีขนาดใหญ่ไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะน้ำเต้า (เฮียวตัน) ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลโออิ โยซาโกอิ เคียวตันขึ้นด้วย และที่นี่ยังมีตลาดชิกิ โนะ ซาโตะชื่อดัง จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นเองในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไปจนถึงหัวไชเท้ายักษ์

ด้วยภูมิประเทศของเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาทันซาวะ ซึ่งมีน้ำที่มีคุณภาพดีในการผลิตสาเก ที่นี่จึงมีโรงกลั่นสาเกอิโนะอุเอะชื่อดัง ที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1789 และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมการผลิตสาเกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เมืองโออิจึงเป็นเมืองที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมทางการเกษตรด้วย

ดู & ทำ

เฮียวทัน อิเกะ

เฮียวทัน อิเกะ

30 โออิ
อิชิอิ โจะโซะ

อิชิอิ โจะโซะ

90 โออิ
โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

30 โออิ
โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

โรงผลิตเหล้าสาเกคะวะนิชิยะ

30 โออิ

ทริปโออิ

ทัวร์โรงเบียร์และช้อปปิ้งริมถนนตลอดเส้นทางสาย JR โกเท็มบะ

ทัวร์โรงเบียร์และช้อปปิ้งริมถนนตลอดเส้นทางสาย JR โกเท็มบะ

เต็มวัน, โออิ
ธรรมชาติแห่งโอะอิ: ประสบการณ์การทำฟาร์มและชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

ธรรมชาติแห่งโอะอิ: ประสบการณ์การทำฟาร์มและชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

เต็มวัน, โออิ