Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kawasaki Korean Town (Yakiniku)
Yokohama, Kawasaki 3

Kawasaki Korean Town (Yakiniku)

Fuji-san Mori Soba (Minatoan)
Yokohama, Kawasaki 5

Fuji-san Mori Soba (Minatoan)

Yokosuka Curry Festival
Yokosuka, Miura 13

Yokosuka Curry Festival

Tsukuihamakankono Orchards
Yokosuka, Miura 10

Tsukuihamakankono Orchards

Flower Garden Iijima Farm
Yokosuka, Miura 3

Flower Garden Iijima Farm

Maguro Shokudou Shichibeimaru Tuna Rib Rice Bowl ('Mount Fuji' (Mt Fuji) Size)
Yokosuka, Miura 12

Maguro Shokudou Shichibeimaru Tuna Rib Rice Bowl ('Mount Fuji' (Mt Fuji) Size)

Hiratsuka Shonan Kaigan Park
Shonan Area 0

Hiratsuka Shonan Kaigan Park

Shonan Shirasu (boiled whitebait)
Shonan Area 0

Shonan Shirasu (boiled whitebait)

Iida Farm Gelato
Shonan Area 1

Iida Farm Gelato

Matsumotokan (Soba Noodle Cooking Class)
Shonan Area 3

Matsumotokan (Soba Noodle Cooking Class)

Fujisawa Fine Food, Coffee Shop Julian
Shonan Area 0

Fujisawa Fine Food, Coffee Shop Julian

Madame Rouge Bakery
Shonan Area 0

Madame Rouge Bakery

Shopping at Afurina Isehara
Shonan Area 0

Shopping at Afurina Isehara

Mandarin orange picking in Isehara-shi
Shonan Area 8

Mandarin orange picking in Isehara-shi

Oyama speciality: tofu / shishi-nabe
Shonan Area 2

Oyama speciality: tofu / shishi-nabe